“Employer branding is je als mens
durven te presenteren.”

Spreker.png
 
 

Employer branding specialist

Yves is meer dan een decennium bezig met het onderwerp employer branding, is actief als spreker op dit vlak en adviseert werkgevers hierover. Hij geeft inspiratie- en co-creatie sessies voor werkgevers en heeft zijn employer branding methodiek Blue Print toegepast bij werkgevers zoals CBS, UWV en SABIC. Recent is zijn boek ‘Boost Your Employer Brand’ verschenen.

Situatieschets voor werkgever

Beschikbaar talent op de arbeidsmarkt is beperkt en werving alleen is niet langer voldoende. Employer branding is de oplossing voor werkgevers om hun vacatures te vervullen. Inzichten om een sterk employer brand te bouwen zijn noodzakelijk.

Voor wie zijn deze sessies interessant?

De sessies zijn geschikt voor Directies en MT-leden, HR-managers en stafmedewerkers en Communicatie managers en stafmedewerkers.

Duur van een sessie

Afhankelijk van het programma kan een inspiratiesessie (optie 1) of co-creatie sessie (optie 2) worden gegeven. De duur van een inspiratiesessie is doorgaans 20 tot 45 minuten. Een co-creatiesessie is een inspiratiesessie aangevuld met een workshop. Hiervoor is het tijdsbestek een dagdeel gebruikelijk.